Design en innovatie
< Back

Design en innovatie

Design Thinking

Design Thinking

Stûv past de benaderingen van Design Thinking toe op al zijn activiteiten, zoals de benadering van ontwerp en verbetering. Het design volgens Stûv is een technische, esthetische en functionele oplossing die toegpast wordt op het object, zodat dit volledig en duurzaam tegemoetkomt aan de verwachtingen van de gebruiker. De eenvoud van het resultaat wordt dan de garantie voor de duurzaamheid. Een bewust systematisch design, geïntegreerd als een geestestoestand.

Stûv beschikt over een intern designteam dat transversaal betrokken is bij alle projecten van de onderneming.

De innovatie

De innovatie

De inspanning op het vlak van onderzoek en ontwikkeling brengt Stûv ertoe samen te werken met onderzoekscentra en universiteiten in het kader van verschillende nationale en internationale projecten. De resultaten van deze onderzoeken leiden tot de deponering van heel wat octrooien.

Innovatie is een complex proces dat in verschillende mate alle afdelingen van een onderneming impliceert.
De formele coherentie van het product, waar de designer garant voor staat, is de weerspiegeling van de samenhang van het team
.”
Gérard Pitance, industrieel designer en medeoprichter van Stûv

De esthetiek

De esthetiek

De esthetiek van de producten van Stûv is altijd gerechtvaardigd. De vorm vloeit voort uit de functie, het gebruiksplezier en het goede gebruik van materialen en technieken.

Stûv ontwikkelt producten die tegemoetkomen aan een reële behoefte, ongeacht of deze van praktische, fysiologische of psychologische aard is. De oplossingen die ontwikkeld worden door Stûv moeten altijd rekening houden met de bezorgdheden van alle mensen die er op een of ander moment tijdens de levensduur van het object mee in contact komen: zij die het object maken, zij die het installeren, zij die het gebruiken en zij die het onderhouden.

De architectuur

De architectuur

De vorm van de producten is onlosmakelijk verbonden met de architectuur waarin ze geïntegreerd worden. De producten van Stûv zijn niet onderworpen aan de architectuur. Ze respecteren haar en inspireren haar om nieuwe wegen in te slaan.

Dankzij de formele soberheid van de producten kunnen ze geïntegreerd worden in elk type interieur.

De kwaliteit

De kwaliteit van de producten is het resultaat van een zin voor innovatie en een permanent onderzoek om de technische prestaties te verbeteren, de tevredenheid van de gebruiker bij het dagelijks gebruik te vergroten en de formele kwaliteit op te trekken.

De producten van Stûv worden samengesteld in onze productie-eenheden in België en zijn onderworpen aan systematische kwaliteitscontroles.

Stûv biedt bijgevolg een uitbreiding op de wettelijke garantie (5 jaar / 3 jaar).

Een Stûv staat garant voor een duurzaam kwaliteitsproduct.

De kwaliteit